Is a set of photographs created in Czech republic area – a village of endless possibilities. Twenty years after the iron curtain fell, it seems that this title, which was already used in relation to order in former communistic Czechoslovakia, comes to life again. 

Absurdistán - domov můj je soubor fotografií vznikající na území České republiky, vesničky nekonečných možností. Po dvaceti letech od pádu železné opony jakoby opět ožíval tento název, kterým 
se bývalé Československo už mohlo jednou chlubit v komunistické éře.